Declanşator tactil

Prin simpla atingere a ecranului, puteţi face focalizarea şi puteţi realiza automat o fotografie.

  1. Selectaţi [Înregistrare: Declanşator tactil].

  2. Selectaţi [Activare].

  3. Atingeţi ecranul pentru a fotografia.

    • Atingeţi faţa sau subiectul de pe ecran.
    • După ce camera focalizează, punctul AF va deveni verde şi este realizată automat o fotografie.
    • Când camera nu poate focaliza, punctul AF devine galben, dar tot este realizată o fotografie.

Atenţie

  • Când înregistraţi prin atingere cu [Înregistrare: Durată analiză] setat la [Reţine], puteţi să realizaţi următoarea fotografie dacă atingeţi [Revenire].