Format fotografii

Puteţi modifica raportul de aspect al imaginii.

  1. Selectaţi [Înregistrare: Format fotografie].

  2. Selectaţi o opţiune.