Afişare informaţii

Ecranul de înregistrare a filmelor

De fiecare dată când apăsaţi buton INFO afişajul cu informaţii se va modifica.

 • Afişajul va arăta doar setările curente.
 1. (1) Timp de expunere
 2. (2) Creştere temperatură
 3. (3) Avertisment temperatură ridicată
 4. (4) Punct AF
 5. (5) Indicator nivel înregistrare audio
 6. (6) Timp de expunere/valoare diafragmă/Valoare compensare expunere/Sensibilitate ISO
 7. (7) Avertisment supraîncălzire
 8. (8) Timp înregistrare filme disponibil/Timp înregistrare filme scurs
 9. (9) Valoare compensare expunere
 10. (10) Nivel baterie
 11. (11) Înregistrarea sunetului oprită
 12. (12) Zoom digital
 1. (13) Valoare ISO
 2. (14) Mod înregistrare
 3. (15) Valoare diafragmă
 4. (16) Setaţi punctul AF la centru
 5. (17) Putere semnal Wi-Fi
 6. (18) Status Autofocalizare
 7. (19) Funcţie Bluetooth
 8. (20) Buton Comandă rapidă
 9. (21) Autodeclanşator
 10. (22) [] Buton filmare
 11. (23) Funcţie Wi-Fi
 12. (24) Mod avion

Atenţie

 • Grila nu poate fi afişată în timpul filmării (şi dacă este afişată, înregistrarea unui film o va face să dispară).
 • Atunci când începe filmarea, timpul rămas pentru filmare se va transforma în timp scurs.

Notă

 • Alte simboluri pot fi afişate temporar după setarea reglajelor.
 • Dacă scoateţi ecranul va schimba poziţia afişajului pentru informaţiile afişate.

Ecran Fotografiere

De fiecare dată când apăsaţi buton INFO afişajul cu informaţii se va modifica.

 • Afişajul va arăta doar setările curente.
 1. (1) Fotografii disponibile
 2. (2) Nivel baterie
 3. (3) Funcţie Wi-Fi
 4. (4) Autodeclanşator
 5. (5) Luminozitate
 6. (6) Avertisment temperatură ridicată
 7. (7) Avertisment calitate imagini pentru fotografii
 1. (8) Avertisment supraîncălzire
 2. (9) Mod înregistrare
 3. (10) Putere semnal Wi-Fi
 4. (11) Funcţie Bluetooth
 5. (12) Buton Comandă rapidă
 6. (13) Mod avion

Notă

 • Alte simboluri pot fi afişate temporar după setarea reglajelor.
 • Dacă scoateţi ecranul va schimba poziţia afişajului pentru informaţiile afişate.

Ecran redare

Afişare informaţii detaliate pentru filme

 1. (1) Mod de înregistrare a filmelor
 2. (2) Ton de culoare
 3. (3) Balans de alb
 4. (4) Filtru de culoare
 5. (5) Dimensiune de înregistrare a filmelor
 6. (6) Rată cadre
 1. (7) Metodă de comprimare film
 2. (8) Info orientare film
 3. (9) Valoare compensare expunere
 4. (10) Setare IS Digital
 5. (11) Timp de înregistrare
 • Pentru simplificare, explicaţiile sunt omise pentru articolele care sunt incluse în afişajul de bază/cu informaţii detaliate pentru fotografii, care nu sunt indicate aici.

Afişare informaţii de bază pentru fotografii

 1. (1) Putere semnal Wi-Fi
 2. (2) Funcţie Wi-Fi
 3. (3) Nivel baterie
 4. (4) Număr redare/Număr total imagini înregistrate
 5. (5) Trimitere img la smartphone
 6. (6) Mod avion
 7. (7) Timp de expunere
 8. (8) Valoare diafragmă
 1. (9) Luminozitate
 2. (10) Funcţie Bluetooth
 3. (11) Evaluare
 4. (12) Protejare imagine
 5. (13) Nr. director-Nr. fişier
 6. (14) Calitatea imaginii
 7. (15) Valoare ISO

Atenţie

 • Dacă imaginea a fost realizată cu altă cameră, este posibil ca anumite informaţii despre înregistrare să nu fie afişate.
 • Este posibil să nu puteţi reda pe alte camere imaginile realizate cu această cameră.

Afişare informaţii detaliate pentru fotografii

 1. (1) Timp de expunere
 2. (2) Mod înregistrare
 3. (3) Valoare diafragmă
 4. (4) Luminozitate
 5. (5) Data şi ora înregistrării
 1. (6) Histogramă (Luminozitate/RGB)
 2. (7) Valoare ISO
 3. (8) Bară derulare
 4. (9) Calitatea imaginii
 5. (10) Dimensiune fişier