Înregistrare filme

 1. Focalizaţi pe subiect.

  Urmărirea unui subiect pe care să focalizaţi

  • Setaţi [Înregistrare: Metodă autofocalizare] la [AF Urmărire faţă].
  • Un punct AF este afişat deasupra feţei unei persoane sau a unui alt subiect, pe care camera îl menţine focalizat.
  • Pentru a focaliza pe un alt subiect, atingeţi-l. Punctul AF se schimbă în [Cadru dublu]. Pentru a ieşi din selectarea subiectului, apăsaţi butonul MENIU. Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set din nou pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
  • Când este afişat [] [] în jurul unui punct AF, puteţi folosi tastele Tasta stânga Tasta dreapta pentru schimba subiectul pe care să focalizaţi.

  Focalizarea pe subiecte într-o anumită poziţie

  • Setaţi [Înregistrare: Metodă autofocalizare] la [AF Cadru specificat].
  • Atingeţi o poziţie pe care să focalizaţi, apoi mutaţi punctul AF pe ecranul pentru punctul AF.
  • Aliniaţi punctul AF cu subiectul.
  • Dacă apăsaţi butonul MENIU veţi readuce punctul AF în centru.
  • Dacă aţingeţi [SET] veţi reveni la ecranul de înregistrare. Pentru a centra punctul AF, atingeţi [].

  Notă

  • Puteţi atinge [Focalizare blocată] pentru a activa autofocalizarea în timpul standby, apoi focalizarea este blocată. Simbolul se schimbă în [Focalizare deblocată]. Pentru a debloca focalizarea, atingeţi-l din nou.
  • Dacă nu este afişat [Focalizare blocată], apăsaţi tasta Tasta jos.
  • Când subiectul este focalizat, apare un cadru verde. Un cadru galben este afişat cu [!] când camera nu poate focaliza pe subiecte.

  Atenţie

  • Dacă sunt realizate operaţiuni pe cameră în timpul filmării, microfonul încorporat al camerei poate înregistra şi sunetele de operare ale camerei.
 2. Înregistraţi filmul.

  • Pentru a începe înregistrarea, atingeţi [Înregistrare] sau apăsaţi butonul Start/Stop.
  • [Indicator focalizareREC] este afişat în colţul din stânga sus în timp ce filmarea este în desfăşurare şi în jurul ecranului clipeşte un cadru roşu.
  • Sunetul stereo este înregistrat de microfon (1).
  • Pentru a opri înregistrarea, atingeţi [] sau apăsaţi butonul Start/Stop.
  • Pentru a revedea filmul înregistrat, apăsaţi butonul Redare ().

Notă

 • Sunetul este înregistrat stereo.
 • Microfonul captează sunetul în faţa şi în spatele camerei, în stânga şi în dreapta şi deasupra acesteia.