Numerotare fişier

Imaginilor înregistrate într-un director le este atribuit un număr de fişier de la 0001 la 9999. Puteţi modifica modul de numerotare al fişierelor.

(Exemplu)

(1) Număr fişier

 1. Selectaţi [Setare: Numer. fişiere].

 2. Setaţi elementul.

  • Selectaţi [Numerotare].
  • Selectaţi [Continuu] sau [Reset. auto].
  • Dacă doriţi să resetaţi numerotarea fişierelor, selectaţi [Resetare manuală] ().
  • Selectaţi [OK] pentru a crea un director nou şi numărul fişierelor va începe cu 0001.

Atenţie

 • Dacă numărul fişierului din directorul nr. 999 ajunge la 9999, înregistrarea nu va mai fi posibilă chiar dacă mai este spaţiu de stocare pe card. După ce este afişat un mesaj care vă solicită să înlocuiţi cardul, treceţi la un card nou.

Continuu

Pentru numerotarea continuă indiferent de schimbarea cardurilor sau crearea directoarelor

Chiar şi după înlocuirea cardului sau crearea unui nou fişier, numerotarea fişierului continuă în secvenţă până la 9999. Această procedură este foarte convenabilă dacă doriţi să salvaţi imaginile numerotate cu cifre între 0001 si 9999 de pe mai multe carduri sau directoare în mai multe directoare pe calculator.

În cazul în care cardul de înlocuire sau directorul existent conţine deja imagini înregistrate în prealabil, numerotarea fişierelor cu imagini noi poate continua de la numerotarea fişierelor cu imagini existente pe card sau în director. Dacă doriţi să folosiţi numerotarea continuă a fişierelor, vă recomandăm să folosiţi un card formatat recent.

Numerotarea fişierului după înlocuirea cardului

Card 1

Card 2

(1) Următorul număr de fişier secvenţial

Numerotarea fişierului după crearea unui director

Card 1

Reset. auto

Pentru resetarea numerotării fişierelor de la 0001 după schimbarea cardurilor sau crearea directoarelor

Atunci când înlocuiţi un card sau creaţi un director, numerotarea fişierului reîncepe de la 0001 pentru noile imagini salvate. Acest lucru este convenabil dacă doriţi să organizaţi imaginile în funcţie de carduri sau directoare.

În cazul în care cardul de înlocuire sau directorul existent conţine deja imagini înregistrate în prealabil, numerotarea fişierelor cu imagini noi poate continua de la numerotarea fişierelor cu imagini existente pe card sau în director. Dacă doriţi să salvaţi imagini cu numerotarea fişierului incepând de la 0001, trebuie să folosiţi de fiecare dată un card recent formatat.

Numerotarea fişierului după înlocuirea cardului

Card 1

Card 2

(1) Numerotarea fişierului este resetată

Numerotarea fişierului după crearea unui director

Card 1

Resetare manuală

Pentru resetarea numerotării fişierelor la 0001 sau începerea de la fişierul cu numărul 0001 într-un nou director

Atunci când resetaţi manual numerotarea fişierului, este creat în mod automat un nou director şi numerotarea imaginilor salvate în acel director începe de la 0001.

Acest lucru este convenabil, de exemplu, dacă doriţi să folosiţi directoare diferite pentru imagini efectuate cu o zi în urmă şi pentru cele realizate în ziua curentă.