Setări de bază pentru comunicare

Verificarea tipului de punct de acces

Când vă conectaţi prin intermediul unui punct de acces, verificaţi dacă punctul de acces este compatibil WPS*, care simplifică modul de conectare între dispozitive Wi-Fi.

Dacă nu sunteţi sigur de compatibilitatea cu WPS, consultaţi şi manualul de utilizare al punctului de acces.

Înseamnă Wi-Fi Protected Setup.

 • Când WPS este compatibil

  Sunt disponibile două metode de conectare, după cum urmează. Vă puteţi conecta mai uşor prin WPS în mod PBC.

  • Conexiune via WPS (Mod PBC) ()
  • Conexiune via WPS (Mod PIN) ()
 • Când WPS nu este existent

  • Conectare manuală la reţele detectate ()
  • Conectare manuală la Reţele specificate ()

Criptare punct de acces

Această cameră are disponibile următoarele opţiuni pentru [Autentificare] şi [Setări criptare]. De aceea, când vă conectaţi la o reţea detectată manual, criptarea folosită de punctul de acces trebuie să fie una dintre următoarele.

 • [Autentificare]: Open system, Shared key sau WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [Setări criptare]: WEP, TKIP sau AES

Atenţie

 • Este posibil ca să nu vă puteţi conecta dacă punctul de acces are activată funcţia stealth. Dezactivaţi funcţiile stealth.
 • Întrebaţi administratorul reţelei detaliile pentru setare pentru reţeaua la care urmează să vă conectaţi.

Notă

 • Dacă este folosită filtrarea după adresa MAC pentru reţeaua pe care veţi intra, adăugaţi adresa MAC a camerei în punctul de acces. Adresa MAC poate fi verificată pe ecranul [Adresă MAC] ().

Conexiune via WPS (Mod PBC)

Instrucţiunile din această secţiune sunt o continuare a capitolului Verificarea tipului de punct de acces.

Acesta este un mod de conectare folosit cu un punct de acces compatibil cu WPS. În modul de conectare cu apăsarea butonului (mod PBC), camera şi punctul de acces pot fi conectate prin simpla apăsare a butonului WPS de pe punctul de acces.

 • Dacă sunt mai multe puncte de acces active în zonă, poate fi mai dificil să se stabilească o conexiune. În acest caz, încercaţi să vă conectaţi cu [WPS (mod PIN)].
 • Verificaţi poziţia butonului WPS pe punctul de acces înainte.
 • Durează aprox. 1 minut pentru a stabili o conexiune.
 1. Selectaţi [Conectare prin WPS] pe ecranul [Selectaţi o reţea].

 2. Selectaţi [WPS (mod PBC)].

  • Selectaţi [OK].
 3. Conectaţi-vă la punctul de acces.

  • Apăsaţi butonul WPS de pe punctul de acces. Pentru detalii despre unde este localizat butonul şi cât de mult trebuie să îl ţineţi apăsat, consultaţi manualul de utilizare al punctului de acces.
  • Selectaţi [OK] pentru a iniţia conexiunea la punctul de acces.
  • Următorul ecran este afişat când camera este conectată la un punct de acces.
 4. Setaţi adresa IP.

Conexiune via WPS (Mod PIN)

Instrucţiunile din această secţiune sunt o continuare a capitolului Verificarea tipului de punct de acces.

Acesta este un mod de conectare folosit cu un punct de acces compatibil cu WPS. În modul de conectare PIN (mod PIN), un număr de 8 cifre pentru identificare specificat pe cameră este setat la punctul de acces pentru a stabili o conexiune.

 • Chiar dacă sunt mai multe puncte de acces active în zonă, conectarea folosind acest număr de identificare este relativ mai uşoară.
 • Durează aprox. 1 minut pentru a stabili o conexiune.
 1. Selectaţi [Conectare prin WPS] pe ecranul [Selectaţi o reţea].

 2. Selectaţi [WPS (mod PIN)].

  • Selectaţi [OK].
 3. Introduceţi codul PIN.

  • La punctul de acces, introduceţi codul PIN de 8 cifre afişat pe ecranul camerei.
  • Pentru instrucţiuni despre introducerea codurilor PIN la punctul de acces, consultaţi manualul de utilizare al punctului de acces.
  • După ce aţi introdus codul PIN, selectaţi [OK] pe cameră.
 4. Conectaţi-vă la punctul de acces.

  • Selectaţi [OK] pentru a iniţia conexiunea la punctul de acces.
  • Următorul ecran este afişat când camera este conectată la un punct de acces.
 5. Setaţi adresa IP.

Conectare manuală la reţele detectate

Instrucţiunile din această secţiune sunt o continuare a capitolului Verificarea tipului de punct de acces.

Conectaţi la un punct de acces selectând SSID (sau ESS-ID) dintr-o listă a punctelor de acces active.

Selectare punct de acces

 1. Alegeţi un punct de acces pe ecranul [Selectaţi o reţea].

  • (1) SSID
  • (2) Simbol securitate (doar pentru puncte de acces criptate)
  • (3) Canal folosit
  • Folosiţi tastele Tasta susTasta jos pentru a selecta punctul de acces la care să vă conectaţi din lista cu punctele de acces.

Notă

 • [Reîmprospătare]

 • Pentru a afişa [Reîmprospătare], derulaţi ecranul de la pasul 1.
 • Selectaţi [Reîmprospătare] pentru a căuta puncte de acces din nou.

Introducerea parolei de criptare a punctului de acces

 • Introduceţi cheia de criptare (parola) setată pentru punctul de acces. Pentru detalii despre cheia de criptare setată, consultaţi manualul de utilizare al punctului de acces.
 • Ecranele afişate la paşii 2–3 depind de autentificarea şi criptarea specificată pentru punctul de acces.
 • Mergeţi la Setarea adresei IP dacă este afişat ecranul [Set. adresă IP] în loc de ecranele pentru paşii 2–3.
 1. Selectaţi un index cheie.

  • Ecranul [Index cheie] este afişat pentru punctele de acces cu criptare WEP.
  • Selectaţi numărul cheie index setat pentru punctul de acces.
  • Selectaţi [OK].
 2. Introduceţi cheia de criptare.

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a accesa tastatura virtuală (), apoi introduceţi cheia de criptare.
  • Selectaţi [OK] pentru a iniţia conexiunea la punctul de acces.
  • Următorul ecran este afişat când camera este conectată la un punct de acces.
 3. Setaţi adresa IP.

Conectare manuală la Reţele specificate

Instrucţiunile din această secţiune sunt o continuare a capitolului Verificarea tipului de punct de acces.

Conectaţi la un punct de acces prin introducerea (sau ESS-ID).

Introducerea SSID

 1. Selectaţi [Setări manuale] pe ecranul [Selectaţi o reţea].

 2. Introducere SSID (denumirea reţelei).

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a accesa tastatura virtuală (), apoi introduceţi SSID.
  • Selectaţi [OK].

Setarea metodei de autentificare pentru punctul de acces

 1. Selectaţi metoda de autentificare.

  • Selectaţi o opţiune şi apoi [OK] pentru a trece la următorul ecran.
  • Pe ecranul [Setări criptare] afişat dacă este selectat [Sistem deschis], selectaţi [Dezactivare] sau [WEP].

Introducerea parolei de criptare a punctului de acces

 • Introduceţi cheia de criptare (parola) setată pentru punctul de acces. Pentru detalii despre cheia de criptare setată, consultaţi manualul de utilizare al punctului de acces.
 • Ecranele afişate la paşii 4–5 depind de autentificarea şi criptarea specificată pentru punctul de acces.
 • Mergeţi la Setarea adresei IP dacă este afişat ecranul [Set. adresă IP] în loc de ecranele pentru paşii 4–5.
 1. Selectaţi un index cheie.

  • Este afişat ecranul [Index cheie] dacă aţi selectat [Cod partajat] sau [WEP] la pasul 3.
  • Selectaţi numărul cheie index setat pentru punctul de acces.
  • Selectaţi [OK].
 2. Introduceţi cheia de criptare.

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a accesa tastatura virtuală (), apoi introduceţi cheia de criptare.
  • Selectaţi [OK] pentru a iniţia conexiunea la punctul de acces.
  • Următorul ecran este afişat când camera este conectată la un punct de acces.
 3. Setaţi adresa IP.

Conectare în Mod punct de acces cameră

Modul punct de acces cameră este un mod pentru conectarea directă a camerei la alte dispozitive prin Wi-Fi fără a folosi un punct de acces. Sunt disponibile două metode de conectare, după cum urmează.

Conectare cu Conectare uşoară

Setările pentru reţea pentru modul punct de acces cameră sunt configurate automat.

 • Pentru instrucţiuni despre utilizarea dispozitivelor la care vă veţi conecta, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului.
 1. Selectaţi [Mod pct de acces cameră] pe ecranul [Selectaţi o reţea].

 2. Selectaţi [Conectare uşoară].

  • Selectaţi [OK].
 3. Folosiţi celălalt dispozitiv pentru a vă conecta la cameră.

  • (1) SSID (denumirea reţelei)
  • (2) Cheie de criptare (parola)
  • În setările Wi-Fi ale celuilalt dispozitiv, selectaţi SSID (denumirea reţelei) afişată pe ecranului camerei, apoi introduceţi parola.
 4. Finalizaţi setările pentru conexiune în funcţie de dispozitivul la care vă conectaţi.

Conectare cu Conectare manuală

Setările pentru reţea pentru modul punct de acces cameră sunt configurate manual. Setaţi [SSID], [Setări canal] şi [Setări criptare] pe fiecare ecran afişat.

 1. Selectaţi [Conectare manuală].

  • Selectaţi [OK].
 2. Introducere SSID (denumirea reţelei).

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a accesa tastatura virtuală (), apoi introduceţi SSID. După introducere, apăsaţi MENIU.
  • Selectaţi [OK].
 3. Selectaţi o opţiune de setare pentru canal.

  • Pentru a specifica manual setările, selectaţi [Setare manuală], apoi apăsaţi tastele Tasta stânga Tasta dreapta.
  • Selectaţi [OK].
 4. Selectaţi o opţiune de setare pentru criptare.

  • Pentru criptare, selectaţi [AES].
  • Selectaţi [OK].
  • Când selectaţi [AES], este afişat ecranul [Parolă]. Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a accesa tastatura virtuală (), apoi introduceţi cheia de criptare. După introducere, apăsaţi butonul MENIU.
 5. Selectaţi [Setare autom.].

  • Selectaţi [OK].
  • Dacă este afişată o eroare pentru [Setare auto], setaţi adresa IP manual ().
 6. Folosiţi celălalt dispozitiv pentru a vă conecta la cameră.

  • (1) SSID (denumirea reţelei)
  • (2) Cheie de criptare (parola)
 7. Finalizaţi setările de conectare pentru funcţia de comunicare.

Setarea adresei IP

Selectaţi o metodă de setarea a adresei IP şi apoi setaţi adresa IP pe cameră.

Setarea adresei IP automat

Setează setările pentru adresa IP automat.

 1. Selectaţi [Setare autom.].

  • Selectaţi [OK].
  • Dacă este afişată o eroare pentru [Setare auto], setaţi adresa IP manual ().
 2. Finalizaţi setările pentru conexiune în funcţie de dispozitivul la care vă conectaţi.

Setarea adresei IP manual

Setaţi adresa IP manual. Articolele afişate vor fi diferite în funcţie de funcţia de comunicare.

 1. Selectaţi [Setare manuală].

  • Selectaţi [OK].
 2. Selectaţi o opţiune pentru configurare.

  • Selectaţi o opţiune pentru a accesa ecranul pentru introducerea numerelor.
  • Pentru a folosi un gateway sau o adresă DNS, selectaţi [Activare], apoi selectaţi [Adresă].

 3. Introduceţi numărul.

  • Folosiţi Taste în cruce pentru a selecta o poziţie de introducere în zona de sus, apoi selectaţi numerele pentru introducere. Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a introduce numărul selectat.
  • Pentru a seta numerele introduse şi pentru a reveni la ecranul de la pasul 2, apăsaţi butonul MENU.
 4. Selectaţi [OK].

  • După ce aţi realizat toate setările necesare, selectaţi [OK]. Este afişat următorul ecran.
  • Dacă nu sunteţi sigur ce anume să introduceţi, consultaţi Verificare setări reţea sau întrebaţi administratorului reţelei sau altă persoană care vă poate oferi informaţii despre reţea.
 5. Finalizaţi setările pentru conexiune în funcţie de dispozitivul la care vă conectaţi.