Rotire fotografii

Puteţi folosi această funcţie pentru a roti imaginea afişată în direcţia dorită.

 1. Selectaţi [Redare: Rotire fotografii].

 2. Selectaţi o imagine pentru a fi rotită.

  • Apăsaţi tastele Tasta stânga Tasta dreapta pentru a selecta o imagine.
 3. Rotiţi imaginea.

  • De fiecare dată când apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set, imaginea se va roti în sensul acelor de ceasornic după cum urmează: 90° → 270° → 0°.
  • Pentru a roti altă imagine, repetaţi paşii 2 şi 3.

Notă

 • Dacă setaţi [Setare: Auto-rotire] la [ActivareFotografiiCalculator] () înainte de a realiza fotografii verticale, nu este nevoie să rotiţi imaginea cu această funcţie.
 • Dacă imaginea rotită nu este afişată în direcţia de rotire în timpul redării imaginii, setaţi [Setare: Auto-rotire] la [ActivareFotografiiCalculator].
 • Filmele nu pot fi rotite.