Operaţiile şi setările din meniu

Ecranul meniului

 1. (1) File principale
 2. (2) File secundare
 3. (3) Elemente meniu
 4. (4) Înregistrare: Înregistrare
 1. (5) Redare: Redare
 2. (6) Comunicare wireless: Comunicare wireless
 3. (7) Setare: Setare
 4. (8) Setări meniu

Este posibil ca anumite file, elemente din meniu şi opţiuni de setare să nu fie afişate, în funcţie de modul de înregistrare.

Procedură setare meniu

 1. Afişaţi meniul.

  • Apăsaţi butonul MENIU pentru a afişa ecranul meniului.
 2. Selectaţi un articol.

  • Apăsaţi Taste în cruce pentru a selecta un articol, apoi apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set.
 3. Selectaţi o opţiune.

  • Apăsaţi Taste în cruce pentru a selecta o opţiune.
  • Setarea curentă este indicată în albastru.
  • Pentru anumite elemente de setare, este afişat un ecran de standby. Selectaţi o opţiune pentru a configura setarea.
 4. Setaţi opţiunea.

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a seta.
 5. Ieşiţi din setare.

  • Apăsaţi butonul MENIU.

Notă

 • Descrierea funcţiilor meniului care urmează presupune că aţi apăsat pe butonul MENIU pentru a afişa ecranul meniului.
 • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul MENU.

Articole estompate din meniu

Exemplu: Cu setarea IS Digital setată la [Îmbunătățit]

Articolele estompate din meniu nu pot fi setate. Articolul din meniu este estompat dacă o altă funcţie setată îl suprascrie.

Puteţi vedea funcţia de suprascriere dacă selectaţi meniul estompat şi apoi apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set.

Dacă anulaţi setarea de suprascriere a funcţiei, articolul din meniu estompat va putea fi setat.

Atenţie

 • Anumite articole estompate din meniu nu vor afişa funcţia de suprascriere.

Notă

 • Puteţi reseta funcţiile meniului la valorile implicite dacă selectaţi [Setare: Reset ap. foto] ().