Autodeclanşator film

Înregistrarea poate fi pornită cu autodeclanşatorul.

  1. Selectaţi [Înregistrare: Autodeclanş film].

  2. Selectaţi o opţiune.

  3. Înregistraţi filmul.

    • După ce apăsaţi butonul Start/Stop, camera emite un sunet şi afişează numărul de secunde până la începerea filmării.

Notă

  • Poate fi setată şi dacă apăsaţi tasta Tasta sus pe ecranul de înregistrare.
  • Pentru a anula autodeclanşatorul, fie atingeţi ecranul sau apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set.