Resetare cameră

Setările funcţiilor de înregistrare ale camerei şi setările de meniu pot fi aduse la valorile implicite.

 1. Selectaţi [Setare: Reset ap. foto].

 2. Selectaţi o opţiune.

  • Setări de bază

   Resetează valorile implicite pentru funcţiile de înregistrare ale camerei şi setările meniului.

  • Alte setări

   Puteţi reseta setările pentru anumite opţiuni individuale.

 3. Ştergeţi setările.

  • În ecranul de confirmare, selectaţi [OK].