Informaţii copyright

Atunci când setaţi informaţiile despre drepturile de autor, acestea vor fi înregistrate în imagine ca informaţii Exif.

Atenţie

 • Dacă textul pentru “Autor” sau “Copyright” este prea lung, este posibil să nu fie afişat în totalitate când selectaţi [Afişare informaţii copyright].
 1. Selectaţi [Setare: Informaţii copyright].

 2. Selectaţi o opţiune.

 3. Introduceţi textul.

  • Folosiţi Taste în cruce pentru a selecta un caracter, apoi apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a-l introduce.
  • Dacă selectaţi [Mod introducere], puteţi modifica metoda de introducere.
  • Selectaţi [Ştergere] pentru a şterge un caracter.
 4. Ieşiţi din setare.

  • Apăsaţi butonul MENIU, apoi apăsaţi [OK].

Verificarea informaţiilor despre dreptul de autor

Când selectaţi [Afişare info. copyright] la pasul 2, puteţi verifica informaţiile despre [Autor] şi [Copyright] pe care le-aţi introdus.

Ştergere informaţii despre drepturi de autor

Când selectaţi [Şterge informaţii copyright] la pasul 2, puteţi şterge informaţiile despre [Autor] şi [Copyright].