Evaluarea imaginilor

Puteţi clasifica imaginile pe o scară 1–5 (Semn evaluare 1/Semn evaluare 2/Semn evaluare 3/Semn evaluare 4/Semn evaluare 5). Această funcţie se numeşte evaluare.

Evaluarea imaginilor vă poate ajuta să le organizaţi.

Evaluarea individuală a imaginilor

 1. Selectaţi [Redare: Evaluare].

 2. Selectaţi [Selectare imagini].

 3. Selectaţi imaginea care va fi evaluată.

  • Apăsaţi tastele Tasta stânga Tasta dreapta pentru a selecta imaginea pentru evaluare.
 4. Evaluaţi imaginea.

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set astfel încât evaluarea actuală apare cu albastru, aşa cum este indicat.
  • Apăsaţi tastele Tasta sus Tasta jos pentru a selecta un semn de evaluare, apoi apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set.
  • Când selectaţi o evaluare pentru imagine, numărul de lângă evaluarea setată va creşte cu unu.
  • Pentru a evalua altă imagine, repetaţi paşii 3 şi 4.

Evaluare prin specificare interval

În timp ce priviţi imaginile din afişajul index, puteţi specifica prima şi ultima imagine pentru un interval pentru a evalua toate imaginile specificate.

 1. Selectaţi [Selectare interval].

  • Selectaţi [Selectare interval] în [Redare: Evaluare].
 2. Specificaţi intervalul de imagini.

  • Selectaţi prima imagine (punctul de început).
  • Apoi, selectaţi ultima imagine (punctul de sfârşit). O bifă [Verificare] va fi adăugată tuturor imaginilor din intervalul specificat de la prima până la ultima imagine.

  • Pentru a selecta alte imagini, repetaţi pasul 2.
 3. Apăsaţi butonul MENIU.

 4. Evaluaţi imaginea.

  • Apăsaţi tastele Tasta sus Tasta jos pentru a selecta un semn de evaluare, apoi selectaţi [OK].

   Imaginile din intervalul specificat vor fi evaluate (aceeaşi evaluare).

Evaluarea tuturor imaginilor dintr-un director sau de pe card

Puteţi evalua toate imaginile dintr-un director sau de pe card în acelaşi timp.

 • Sub [Redare: Evaluare], dacă selectaţi [Toate imaginile din folder] sau [Toate imaginile de pe card], toate imaginile din director sau de pe card vor fi evaluate.
 • Apăsaţi tastele Tasta sus Tasta jos pentru a selecta o evaluare, apoi selectaţi [OK].
 • Când nu evaluaţi imagini sau doriţi să anulaţi evaluarea, selectaţi [INACTIV].

Notă

 • Valorile de lângă evaluări sunt afişate ca [###] dacă mai mult de 1.000 de imagini au acea evaluare.