Setări Bluetooth

 1. Selectaţi [Funcţii comunicare: Setări Bluetooth].

 2. Selectaţi o opţiune.

  • Bluetooth

   Dacă nu veţi folosi funcţia Bluetooth, setaţi la [Dezac.].

  • Adresă Bluetooth

   Puteţi verifica adresa Bluetooth a camerei.

  • Conectare la

   Puteţi verifica numele şi starea comunicării pentru dispozitivul cuplat.