Limbă

  1. Selectaţi [Setare: Limbă afişaj].

    • Pentru setare iniţială, selectaţi [Setare: Limbă afişajLimbă].
  2. Setaţi limba dorită.