Măsurile generale de precauţie referitoare la filmare

Afişare indicaţii înainte de înregistrare film

Este posibil să fie afişate indicaţii când camera porneşte, după modificarea unor setări sau în alte situaţii.

Indicaţiile vă pot avertiza că se poate încălzi camera în interior dacă filmaţi cu setările actuale şi dacă veţi continua înregistrarea, este posibil să se oprească singură camera.

Dacă veţi înregistra pentru o perioadă extinsă de timp, luaţi în calcul să modificaţi setările indicate, astfel încât să puteţi înregistra fără a fi afişate indicaţiile.

Dacă doriţi să înregistraţi fără a modifica setările, ţineţi cont de indicatorii de avertizare afişaţi în timp ce înregistraţi.

Afişarea indicatorului de avertizare la filmare

Un indicator cu 10 niveluri (1) este afişat în timpul înregistrării filmelor în caz de creştere a temperaturii interne a camerei.

Pe măsură ce temperatura internă a aparatului creşte, nivelul de pe indicator va creşte spre dreapta. Viteza cu care avansează nivelul depinde de condiţiile de înregistrare. Nivelurile 1–7 sunt marcate cu alb, dar pe măsură ce nivelul atinge 8, culoarea se schimbă.

[Avertisment temperatură roşu] clipeşte cu roşu dacă veţi continua înregistrarea după ce indicatorul atinge nivelul 9, marcat cu portocaliu. Un simbol care clipeşte indică faptul că se va opri în curând automat camera.

Este afişat un mesaj dacă veţi continua să înregistraţi în timp ce simbolul alb clipeşte şi camera se opreşte automat.

 • Înregistrare continuă

  Pentru a continu să înregistraţi cu aceleaşi setări, opriţi camera şi permiteţi-i să se răcească. Ţineţi cont că este posibil să se supraîncălzească din nou camera după ce reluaţi înregistrarea.

Simbol avertisment pentru arsuri la temperatură scăzută

[Temperatură ridicată] este afişat când camera se încălzeşte în timpul streaming-ului sau în timpul transmiterii imaginii către dispozitive externe. Pentru a evita arsurile provocate de contact la temperatură scăzută, nu atingeţi camera pentru o perioadă extinsă de timp.

 • Este posibil să se oprească automat camera dacă se pierde comunicarea sau conexiunea cu un dispozitiv extern.

Alte măsuri de siguranţă

Atenţie

 • Precauţii la filmare

 • Nu îndreptaţi camera către o sursă de lumină puternică, precum soarele sau o sursă puternică de lumină artificială. În caz contrar, puteţi deteriora senzorul de imagine sau componentele interne ale camerei.
 • Dacă fotografiaţi un subiect cu detalii fine, poate apărea moire sau culori false.
 • Dacă setaţi [Balans de alb automat] sau [Auto: Prioritate alb] şi valoarea ISO sau diafragma se modifică în timpul filmării, balansul de alb se poate schimba, de asemenea.
 • Dacă filmaţi în lumină fluorescentă sau în lumină LED, imaginea filmului poate tremura.
 • Valorile pentru o diafragmă mare pot întârzia sau preveni focalizarea precisă.
 • Dacă efectuaţi AF în timpul filmării poate produce următoarele probleme: pierderea semnificativă a focalizării temporar, înregistrarea schimbărilor în luminozitatea filmului, oprirea temporară a înregistrării filmului sau înregistrarea sunetelor mecanice ale obiectivului.
 • Aveţi grijă să nu acoperiţi microfonul încorporat cu degetele sau cu alte obiecte.
 • Dacă se conectează sau se deconectează cablul HDMI în timpul filmării, aceasta se va opri.
 • Dacă este cazul, citiţi şi Măsurile generale de precauţie referitoare la fotografiere.
 • Camera se poate încălzi în timpul streaming-ului sau în timpul transmiterii imaginii către dispozitive externe. Folosiţi standul sau un trepied sau luaţi alte măsuri pentru a evita înregistrarea din mână.
 • Calitate înregistrare şi imagini

 • Dacă există o sursă de lumină foarte puternică în imagine, zona luminată poate apărea neagră pe ecran. Filmele sunt înregistrate aproximativ exact cum apar pe ecran.
 • Este posibil să apară zgomot de imagine (precum puncte de lumină sau dungi) sau culori neregulate când înregistraţi la valori ISO mari, temperaturi crescute, timpi de expunere lungi sau în condiţii de luminozitate scăzută. Filmele sunt înregistrate aproximativ exact cum apar pe ecran.
 • Calitatea video şi audio a filmelor înregistrate poate fi mai mică pe alte dispozitive şi este posibil ca redarea să nu fie posibilă, chiar dacă dispozitivele sunt compatibile cu formatele MP4.

Notă

 • Note pentru filmare

 • De fiecare dată când realizaţi un film, este creat un fişier film nou.
 • Cu anumite carduri, un fişier nou este creat de fiecare dată când fişierul depăşeşte aprox. 4 GB.
 • Câmpul de vizualizare (acoperirea) este de aprox. 100%.
 • Puteţi conecta la aparat majoritatea microfoanelor externe stereo cu mufă cu diametru de 3,5 mm.
 • Este folosit microfonul extern conectat în locul microfonului încorporat.