Pornirea camerei

  • Apăsaţi butonul Alimentare pentru a porni camera. Apăsaţi-l din nou pentru a opri camera.

Modificare limbă pentru interfaţă

Este afişat un ecran pentru selectarea limbii la prima pornire.

Pentru a modifica limba pentru interfaţă, consultaţi Limba de interfaţă.

Setarea datei, a orei şi a fusului orar

Dacă apare ecranul de setare pentru dată/oră/zonă când porniţi camera, consultaţi Dată/Oră/Zonă.

Modificare sistem video

Sistemul video este setat la NTSC.

Schimbaţi la PAL în zonele în care sistemul video TV este PAL.

Pentru a schimba sistemul video, consultaţi Sistem video.

Indicator nivel baterie

Apare indicatorul pentru nivelul bateriei când camera este pornită.

Nivel baterie 3 Baterie insuficientă.
Nivel baterie 2 Baterie puţină, dar camera mai poate fi folosită.
Nivel baterie 1 Bateria se va termina în curând (clipeşte).
Nivel baterie 0 Încărcaţi bateria.

Notă

  • Următoarele acţiuni vor duce la descărcarea mai rapidă a bateriei:
    • Utilizare funcţie Wi-Fi sau Bluetooth.
  • Este posibil să scadă timpul de înregistrare efectiv în funcţie de condiţiile de înregistrare.
  • În medii cu temperatura scăzută, este posibil să nu puteţi înregistra chiar dacă bateria este suficient încărcată.