Fotografiere şi filmare

Acest capitol descrie fotografierea şi înregistrarea şi prezintă setările de meniu pentru fila înregistrare [Înregistrare].