Conectare la un Smartphone sau tabletă

După cuplarea camerei cu un smartphone puteţi face următoarele lucruri.

 • Stabiliţi o conexiune Wi-Fi folosind doar smartphone-ul ().
 • Stabiliţi o conexiune Wi-Fi cu camera chiar dacă este oprită ()
 • Să ataşaţi etichete geotag imaginilor cu informaţii GPS obţinute de smartphone ().
 • Cotrolul camerei de la distanţă dintr-un smartphone ().

Puteţi realiza şi următoarele după conectarea camerei la un smartphone prin Wi-Fi.

 • Răsfoire şi salvare imagini de pe cameră dintr-un smartphone ().
 • Cotrolul camerei de la distanţă dintr-un smartphone ().

Pregătire Smartphone

Activare Bluetooth şi Wi-Fi pe un smartphone

Porniţi Bluetooth şi Wi-Fi din ecranul de setări al smartphone-ului. Cuplarea cu camera nu este posibilă din ecranul de setări Bluetooth al smartphone-ului.

Instalare Camera Connect pe un smartphone

Este nevoie ca aplicaţia dedicată Camera Connect (gratuită) să fie instalată pe smartphone-ul pe care este instalat Android sau iOS.

 • Folosiţi ultima variantă a sistemului de operare pentru smartphone.
 • Camera Connect poate fi instalată din Google Play sau App Store. Google Play sau App Store pot fi accesate folosind codul QR care apare când cuplaţi camera sau vă conectaţi prin Wi-Fi cu un smartphone.

Notă

 • Pentru versiunile sistemelor de operare compatibile cu Camera Connect, consultaţi site-ul de descărcare pentru Camera Connect.
 • Este posibil ca ecranele mostră sau alte detalii din acest ghid să nu se potrivească cu elementele de interfaţă după actualizări firmware sau actualizări la Camera Connect, Android sau iOS.

Conectare la un Smartphone prin Wi-Fi

Dacă ecranul [Bun venit] afişat iniţial indică faptul că smartphone-ul şi camera sunt deja cuplate, mergeţi la pasul 10.

 1. Selectaţi [Funcţii comunicare: Conect la smartphone(tabletă)].

 2. Selectaţi [OK].

  • Acest ecran nu este afişat dacă setarea Wi-Fi este setată deja la [Activare].
 3. Selectaţi [Adăugaţi un dispoz pt conectare].

 4. Selectaţi [OK].

  • Acest ecran nu este afişat dacă setarea Bluetooth este setată deja la [Activare].
 5. Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set.

 6. Începeţi cuplarea.

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a începe cuplarea.
  • Dacă nu este instalată Camera Connect, folosind smartphone-ul scanaţi codul QR afişat pentru a accesa Google Play sau App Store pentru a instala Camera Connect, apoi apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a începe cuplarea.
 7. Porniţi Camera Connect.

  • Urmând instrucţiunile din aplicaţie, selectaţi camera pentru cuplare.
 8. Stabiliţi o conexiune Bluetooth.

  • Când apare un mesaj pe smartphone, folosiţi smartphone-ul aşa cum este indicat.
  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set.
 9. Finalizaţi procesul de cuplare.

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a finaliza cuplarea.
  • Este afişat numele dispozitivului conectat.

Atenţie

 • Camera nu poate fi conectată la două sau mai multe dispozitive prin Bluetooth în acelaşi timp. Pentru a trece la un alt smartphone pentru conexiunea Bluetooth, consultaţi Reconectare prin Wi-Fi/Bluetooth.
 • Ţineţi cont că nivelul de baterie al camerei poate fi scăzut data viitoare când veţi dori să o folosiţi, deoarece conexiunile Bluetooth consumă energine chiar şi atunci când camera este oprită.
 • Depanare cuplare
 • Dacă păstraţi pe smartphone înregistrări ale altor camere cuplate anterior, cuplarea cu această cameră poate fi eşuată. Înainte să încercaţi să cuplaţi din nou, ştergeţi înregistrările cuplărilor pentru camerele cuplate anterior din ecranul de setări pentru Bluetooth al smartphone-ului.
 1. Atingeţi o funcţie Camera Connect.

 2. Verificaţi dacă dispozitivele sunt conectate prin Wi-Fi.

  • [Wi-Fi activat] este afişat pe ecranul camerei ().

Conexiunea Wi-Fi la un smartphone este acum finalizată.

 • Pentru a încheia conexiunea Wi-Fi, selectaţi [Deconect.], pe ecranul [Wi-Fi activat].
 • Închiderea conexiunii Wi-Fi va face camera să treacă la conexiunea Bluetooth.
 • Pentru a reconecta, porniţi Camera Connect şi atingeţi funcţia pe care o veţi folosi.

Ecranul [Wi-Fi activat]

 • Confirmare setări Wi-Fi

  Puteţi verifica detaliile setărilor pentru conexiunile Wi-Fi.

 • Detalii eroare

  Când apare o eroare la conectarea Wi-Fi, puteţi verifica detaliile erorii ().

 • Deconectare

  Finalizează conexiunea Wi-Fi.

Principalele funcţii ale Camera Connect

Imaginile din cameră

 • Imaginile pot fi răsfoite, şterse şi evaluate.
 • Imaginile pot fi salvate pe smartphone.

Înregistrare vizualizare live de la distanţă

 • Permite înregistrarea de la distanţă în timp ce imaginea live din cameră este afişată pe smartphone

Telecomandă Bluetooth

 • Permite controlul camerei de la distanţă folosind un smartphone cuplat prin Bluetooth. (Nu este disponibil când este conectat prin Wi-Fi.)
 • Închiderea automată este dezactivată în timp ce folosiţi funcţia de telecomandă Bluetooth.

Setările camerei

 • Setările camerei pot fi modificate.

Puteţi verifica şi alte funcţii din ecranul principal al Camera Connect.

Menţinere conexiune Wi-Fi când camera este oprită

Puteţi folosi smartphone-ul pentru a răsfoi imaginile sau să efectuaţi alte operaţiuni, chiar şi atunci când camera este oprită, cât timp aceasta este cuplată cu un smartphone prin Bluetooth.

Dacă preferaţi să nu rămâneţi conectat la cameră prin Wi-Fi sau Bluetooth când este oprită, fie setaţi [Funcţii comunicare: Mod avion] la [Activat] sau setaţi [Funcţii comunicare: Setări Bluetooth] la [Dezactivare].

Atenţie

 • Această funcţie nu mai poate fi folosită dacă sunt resetate setările wireless sau dacă sunt şterse informaţiile despre conexiunea smartphone.

Anularea cuplării

Anulaţi cuplarea cu un smartphone după cum urmează.

 1. Selectaţi [Funcţii comunicare: Conect la smartphone(tabletă)].

 2. Selectaţi [Editare/ştergere dispozitiv].

 3. Selectaţi smartphone-ul pentru care doriţi să anulaţi cuplarea.

  • Smartphone-urile cuplate cu camera sunt etichetate cu [Bluetooth].
 4. Selectaţi [Ştergere info despre conexiune].

 5. Selectaţi [OK].

 6. Ştergeţi informaţiile despre cameră pe smartphone.

  • În meniul de setări pentru Bluetooth al smartphone-ului, ştergeţi informaţiile despre cameră.