Ghid de depanare

Dacă aveţi vreo problemă cu camera, citiţi mai întâi Ghidul de depanare. În cazul în care nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor din Ghidul de Depanare, adresaţi-vă dealer-ului sau celui mai apropiat Centru Service Canon.

Probleme cu alimentarea

Camera nu se poate încărca.

 • În cazul în care apar probleme la încărcare, consultaţi Încărcarea camerei.
 • Dacă încărcarea nu începe, este posibil să fi apărut o eroare internă. Opriţi forţat camera dacă ţineţi apăsate împreună butoanele MENIU şi Alimentare pentru 8 sec. Aşteptaţi puţin înainte să reporniţi camera prin apăsarea butonului Alimentare.

Camera nu funcţionează nici când este pornită.

 • Încărcaţi camera ().

Lumina indicatorului este aprinsă sau clipeşte când camera este oprită.

 • Lumina indicatorului va rămâne aprinsă sau va continua să clipească timp de câteva secunde, dacă alimentarea cu energie se opreşte în timp ce o imagine este înregistrată pe card. Când înregistrarea imaginilor s-a terminat, alimentarea se va opri în mod automat.

Bateria se descarcă repede.

 • Este recomandat să folosiţi camera când este complet încărcată ().
 • Următoarele operaţiuni reduc durata de utilizare a bateriei şi numărul de cadre disponibile.

  • Filmarea pentru o perioadă mai mare de timp
  • Utilizarea funcţiilor de comunicare wireless.

Camera se opreşte singură.

 • Este activată o funcţie pentru economie energie ().

Probleme referitoare la înregistrare

Nu puteţi realiza sau înregistra imagini.

 • Asiguraţi-vă că aţi introdus cardul în mod corespunzător ().
 • În cazul în care cardul este plin, înlocuiţi cardul sau ştergeţi imaginile care nu sunt necesare (, ).

Cardul nu poate fi folosit.

Imaginea este defocalizată sau mişcată.

 • Apăsaţi uşor butonul Start/Stop pentru a împiedica tremurul camerei ().

Subiectele arată distorsionate în timpul înregistrării.

 • Dacă deplasaţi camera de la stânga la dreapta (panning) sau filmaţi un subiect în mişcare în timpul înregistrării, imaginea ar putea apărea distorsionată.

Un simbol alb [Restricţii supraîncălzire] sau roşu [Restricţii supraîncălzire (roşu)] este afişat în timpul filmării.

 • Indică faptul că temperatura internă a camerei este crescută. Pentru detalii, consultaţi informaţiile despre afişarea indicatorului de avertizare la filmare ().

În timpul filmării, simbolul roşu Avertisment temperatură roşu este afişat.

 • Acest lucru indică faptul că temperatura internă a camerei este crescută. Simbolul roşu [Avertisment temperatură roşu] indică faptul că filmarea se va termina în curând în mod automat.

Filmarea se opreşte singură.

 • Dacă viteza de scriere pe card este lentă, filmarea se poate opri automat. Pentru detalii despre carduri care pot înregistra filme, consultaţi Carduri care pot înregistra filme. Pentru a afla viteza de scriere a cardului, accesaţi site-ul web al producătorului de carduri.
 • Formataţi cardul dacă viteza de scriere sau citire a cardului vi se pare redusă ().
 • Filmarea se opreşte automat la 1 oră.

Imaginea are un tremur sau apar dungi orizontale în timpul filmării.

 • Flicker, dungile orizontale (zgomot) sau expunerile neregulate pot fi cauzate de lumina fluorescentă, de becurile LED sau de alte surse de lumină în timpul filmării. De asemenea, modificările de expunere (luminozitate) sau tonul de culoare ar putea fi înregistrate.

Nu pot realiza fotografii în timpul filmării.

 • Nu puteţi face fotografii în timpul filmării. Opriţi filmarea înainte de fotografiere.

Probleme cu funcţiile wireless

Nu se poate cupla cu un smartphone.

 • Folosiţi un smartphone compatibil cu Bluetooth Versiunea 4.2 sau una mai nouă.
 • Porniţi Bluetooth din ecranul de setări al smartphone-ului.
 • Cuplarea cu camera nu este posibilă din ecranul de setări Bluetooth al smartphone-ului. Este nevoie ca aplicaţia dedicată Camera Connect (gratuită) să fie instalată pe smartphone ().
 • Cuplarea cu un smartphone anterior nu este posibilă dacă informaţiile despre cuplare înregistrate pentru altă cameră rămân pe smartphone. În acest caz, înlăturaţi înregistrarea camerei în setările Bluetooth de pe smartphone şi încercaţi din nou cuplarea ().

Operaţiunile precum înregistrarea şi redarea nu sunt posibile.

 • Este posibil ca operaţiunile precum înregistrarea şi redarea să nu fie posibile în timpul conexiunii Wi-Fi. Închideţi conexiunea Wi-Fi, apoi realizaţi operaţiunea.

Nu se poate reconecta la un smartphone.

 • Chiar dacă folosiţi aceeaşi cameră şi acelaşi smartphone, dacă aţi modificat setările sau aţi selectat o altă setare, este posibil ca reconectarea să nu se realizeze. În acest caz, ştergeţi setările pentru conectarea camerei din setările Wi-Fi de pe smartphone şi setaţi din nou conexiunea.
 • Este posibil să nu se realizeze conexiunea dacă este pornit Camera Connect în timp ce setaţi din nou conexiunea. În acest caz, închideţi Camera Connect pentru un moment şi porniţi-o din nou.

Probleme de operare

Operarea camerei este ciudată. Butoanele nu răspund.

 • Este posibil să fi apărut o eroare internă. Opriţi forţat camera dacă ţineţi apăsate împreună butoanele Meniu şi Alimentare pentru 8 sec. Aşteptaţi puţin înainte să reporniţi camera prin apăsarea butonului Alimentare.

Probleme la afişare

Data şi ora înregistrării afişate sunt incorecte.

 • Verificaţi dacă sunt setate data şi ora corecte ().
 • Verificaţi fusul orar şi ora de vară ().

Probleme la redare

Fotografiile şi filmele nu pot fi redate.

 • Este posibil camera să nu poată reda imaginile realizate cu altă cameră.
 • Filmele editate cu ajutorul calculatorului nu pot fi redate de cameră.

În timpul redării filmelor se pot auzi sunetele de operare şi sunete mecanice.

 • Dacă sunt realizate operaţiuni pe cameră în timpul filmării, microfonul încorporat al camerei poate înregistra şi sunetele de operare ale camerei.

Filmul pare că îngheaţă temporar.

 • Dacă apare o modificare semnificativă a nivelului expunerii în timpul filmării, înregistrarea se va opri momentan până când luminozitatea se stabilizează.