Metodă AF

Puteţi modifica metoda de auto focalizare (Metodă autofocalizare) pentru a se potrivi subiectului şi scenei pe care o înregistraţi.

 1. Selectaţi [Înregistrare: Metodă autofocalizare].

 2. Selectarea unei metode de autofocalizare.

AF Urmărire faţă

Camera detectează şi focalizează pe feţele oamenilor.

Când nu este detectată nici o faţă, zonele de focalizare sunt determinate automat.

Atenţie

 • Un obiect, altul decât o faţă umană poate fi detectat pe post de faţă.
 • Este posibil să nu fie detectate feţe care sunt foarte mici sau mari în imagine, prea luminate sau prea întunecate sau parţial ascunse.
 • AF nu poate detecta subiecţi sau feţe de oameni care se află la marginea ecranului. Reîncadraţi pentru a centra subiectul sau aduceţi subiectul mai aproape de centrul.

Cadru AF specificat

Camera focalizează folosind un singur punct AF pe care l-aţi specificat. Puteţi muta punctul AF în poziţia dorită dacă atingeţi, trageţi sau folosiţi tastele Tasta sus Tasta jos Tasta stânga Tasta dreapta după ce atingeţi pe ecran pentru a afişa ecranul pentru selectarea punctului AF.

Sfaturi pentru înregistrare cu AF

 • Poate dura mai mult să focalizaţi în funcţie de subiect şi condiţiile de înregistrare.
 • Intervalul de autofocalizare disponibil depinde formatul de imagine, stabilizarea imagini şi alte setări.

Condiţiile de înregistrare care pot îngreuna focalizarea

 • Subiecte cu contrast redus, precum cerul albastru, suprafeţe plate într-o singură culoare sau alte cazuri când detaliile din zonele luminoase sau umbră se pierd.
 • Subiecţi în condiţii de luminozitate scăzută.
 • Dungi şi alte forme unde există contrast doar în direcţie orizontală.
 • Linii fine şi contururi de subiecte.
 • Sub surse de lumină care îşi schimbă constant luminozitate, culoare sau modelul.
 • Scene nocturne sau puncte de lumină.
 • Sub surse de lumină fluorescentă sau lumină de LED imaginea clipeşte.
 • Subiecte extrem de mici.
 • Subiecte aflate la marginea ecranului.
 • Subiecţi luminaţi puternic din spate sau cu reflexii (Exemplu: O maşina cu o caroserie foarte strălucitoare, etc.).
 • Subiecţi apropiaţi şi îndepărtaţi acoperiţi de un singur punct AF (Exemplu: Un animal într-o cuşcă, etc.).
 • Subiecte care continuă să se mişte în limita punctului AF şi pe care nu puteţi să le ţineţi nemişcate din cauza tremurului camerei sau a neclarităţii subiectului.
 • Realizare AF când subiectul este foarte defocalizat.
 • Zgomotul (puncte de lumină, dungi, etc.) apar pe ecran în timpul AF.