Resetare Setări de comunicare

Toate setările pentru comunicare wireless pot fi şterse. Ştergând setările pentru comunicare wireless, puteţi preveni copierea lor atunci când împrumutaţi sau oferiţi camera altor oameni.

  1. Selectaţi [Funcţii comunicare: Resetare setări de comunicare].

  2. Selectaţi [OK].

Atenţie

  • Dacă aţi cuplat o cameră cu un smartphone, pe ecranul pentru setarea Bluetooth a smartphone-ului, ştergeţi informaţiile despre conexiune pentru camera căreia i-aţi şters toate setările pentru comunicare wireless.

Notă

  • Toate setările pentru comunicare wireless pot fi şterse dacă selectaţi opţiunea [Setări comunicare] pentru [Alte setări] în [Setare: Reset ap. foto].