Den här handboken gäller PowerShot ZOOM med firmware-version 1.1.0 eller senare installerad.