GPS-funktioner

Du kan geotagga dina bilder och filmer med hjälp av GPS-information (till exempel latitud, longitud och höjd) från en Bluetooth-ansluten smartphone.

Aktivera platstjänster på din smartphone.

Akta!

 • Höjden är inte lika exakt som latitud eller longitud på grund av GPS-funktionens natur.
 • Om du börjar fotografera omedelbart efter att du har startat kameran geotaggas kanske inte de första bilderna.
 • Länder/regioner som tillåter användning av GPS-funktioner

 • Användningen av GPS-funktioner är begränsad i vissa länder och regioner, och otillåten användning kan straffas i enlighet med nationell eller lokal lagstiftning. Besök Canons webbplats för att kontrollera var det är tillåtet att använda GPS. Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för eventuella problem som uppstått genom användningen av GPS-funktioner i andra länder och regioner.

  • Eftersom användningen av GPS kan vara begränsad i vissa länder och regioner, följ lokala lagar och förordningar där du kommer att använda kameran. Var särskilt försiktig när du använder GPS-funktioner utanför ditt hemland.
  • Var försiktig med att använda GPS-funktioner där användningen av elektroniska enheter är begränsad.
  • Andra personer kan kanske lokalisera var du befinner dig eller identifiera dig med hjälp av den positionsinformation som kan finnas i dina geotaggade stillbilder eller filmer. Var försiktig när du delar dessa geotaggade stillbilder, filmer eller GPS-loggfiler med andra, till exempel när du publicerar dem online där många kan se dem.

GPS-inställningar

 1. Starta Camera Connect.

 2. Välj [Trådlös kommunikation: GPS-instĂ€llningar].

 3. Välj [GPS via mobil].

  • Välj [PĂ„].
 4. Fotografera.

  • Bekräfta att [Bluetooth] visas på kameran.
  • Välj [GPS-informationsvisning] och se till att GPS-information visas innan du fotograferar.
  • Dina bilder geotaggas nu.
  • Alla bilder du tar med Camera Connect i gång kommer nu att geotaggas.

Notera

 • Den platsinformation som läggs till i filmer hämtas när du startar inspelningen.
 • I [GPS-informationsvisning] kan du granska platsinformationen som läggs till i bilderna. Latitud, longitud, höjd och [UTC] (datum och klockslag för fotograferingen) listas uppifrån och ned.
 • [UTC]: ”Coordinated Universal Time”, vilket är ungefär samma sak som Greenwich-tid
 • [---] visas i stället för numeriska värden för objekt som inte är tillgängliga på din smartphone eller objekt som inte har registrerats ordentligt.
 • GPS-signalmottagning kan i vissa fall ta längre tid.