Trådlösa funktioner

I det här kapitlet beskrivs hur kommunikationsfunktioner används för att ansluta kameran till en smartphone eller pekplatta (hädanefter ”smartphones”) via Wi-Fi och skicka bilder, fjärrstyra kameran och utföra andra åtgärder.

Akta!

  • Över Wi-Fi kan den här kameran bara anslutas till smartphones.

Akta!

  • Viktigt

  • Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller skadade data som härrör från felaktiga nätverksinställningar när du använder kameran. Canon kan inte heller hållas ansvarigt för några andra förluster eller skador som kan uppstå till följd av användning av kameran.

    Vidta säkerhetsåtgärder som du anser vara nödvändiga när du använder ett nätverk, efter eget gottfinnande. Canon kan inte hållas ansvarigt för några förluster eller skador som kan uppstå till följd av obehörig åtkomst eller andra säkerhetsöverträdelser.