Välja AF-metod

Du kan ändra metoden för autofokusering så att den passar motivet och miljön du fotograferar.

 1. Välj [Fotografering: AF-metod].

 2. Välj AF-metod.

Ansikte(Ansikte)+Följning: Ansikte+Följning

Kameran identifierar människors ansikten och fokuserar på dem.

När inget ansikte upptäcks bestäms fokusområden utifrån en mängd olika förhållanden.

Akta!

 • Det kan hända att ett annat objekt misstas för ett mänskligt ansikte.
 • Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet upptar för stor eller liten del av bilden, är för ljust eller mörkt eller om det är delvis dolt.
 • AF kanske inte upptäcker motiv eller personers ansikten runt kanterna på skärmen. Komponera om bilden så att motivet hamnar i mitten eller låt motivet komma närmare mitten.

Enpunkts AF: Enpunkts AF

Kameran fokuserar på en enda AF-punkt i mitten.

Tips vid fotografering med autofokus

 • Om du trycker ned slutarknappen halvvägs efter att fokus uppnåtts ställs fokus in igen.
 • Bildens ljushet kan ändras vid autofokus.
 • Det kan ta lite tid att fokusera, beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.
 • Om ljuskällan ändras när du fotograferar, kan skärmen flimra och det kan vara svårt att ställa in fokus. I så fall startar du om kameran och återupptar fotograferingen med AF under önskad ljuskälla.
 • För perifera motiv som är lite ur fokus, försök att fokusera igen med motivet centrerat och komponera sedan om bilden och ta bilden.

Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen

 • Motiv med låg kontrast, som en blå himmel eller enfärgade ytor eller detaljer som utfrätta skuggor eller högdagrar.
 • Motiv i svagt ljus.
 • Ränder och andra mönster där det bara finns kontrast i horisontell riktning.
 • Motiv med upprepade mönster (exempel: fönster i skyskrapor eller datortangentbord).
 • Tunna linjer och motivkonturer.
 • Under ljuskällor med ständigt förändrad ljusstyrka, olika färger eller mönster.
 • Nattfoton eller ljuspunkter.
 • Bilden flimrar under lysrörs- eller LED-belysning.
 • Ytterst små motiv.
 • Motiv runt kanterna av skärmen.
 • Motiv i kraftigt motljus eller reflekterande motiv (exempel: en bil med mycket reflekterande ytor osv.).
 • Motiv nära eller långt borta som skyms av en AF-punkt (exempel: ett djur i en bur).
 • Motiv som rör sig inom AF-punkten och inte är stilla på grund av kameraskakningar eller oskärpa.
 • Autofokusering när motivet är långt utanför fokuspunkten.
 • Brus (ljusa prickar, ränder m.m.) framträder på skärmen vid autofokusering.