Användarhandböcker

  • Användarhandboken, som beskriver kamerafunktionerna och ger instruktioner för hur du sätter på kameran, medföljer kameran.

  • Handbok för avancerad användning

    Kompletta instruktioner finns i den här handboken för avancerad användning.

    Den senaste versionen av handboken för avancerad användning finns på följande webbplats.

    https://cam.start.canon/C008/