Grundläggande funktioner

Justera sökaren

 1. Vrid på dioptriratten.

  • Titta genom sökaren och vrid på dioptriratten tills bilden blir skarp.

Hålla kameran

Kameran kan hållas på olika sätt för att passa hur du vill använda den.

Använda remmen

 • Lägg remmen runt handleden innan du håller i kameran.
 • När remmen är runt handleden kan du hålla den mellan tummen och pekfingret.

Hålla kameran för visning

 • Håll försiktigt i kamerans framsida.

Hålla kameran på ett säkert sätt för visning

 • Håll kameran på ett säkert sätt med fingrarna runt den.
 • Vila pekfingret lätt på knappen Zooma.

Hålla kameran för fotografering

 • Håll kameran på ett säkert sätt med fingrarna runt den.
 • Vila pekfingret lätt på knappen Zooma.
 • Använd tummen för att styra knappen Slutare/Filminspelning.

Hålla kameran säkert för fotografering

 • Håll kameran på ett säkert sätt med fingrarna runt den.
 • Stöd kameran nedifrån med andra handen.
 • Vila pekfingret lätt på knappen Zooma.
 • Använd tummen för att styra knappen Slutare/Filminspelning.
 • Vila armarna och armbågarna lätt mot framsidan av kroppen.
 • Håll kameran nära ansiktet och titta genom sökaren.

Notera

 • Du kan hålla kameran i valfri hand och titta genom sökaren med ett av ögonen.

Zoomknapp

 • Varje tryck på knappen Zooma växlar mellan tre zoomnivåer.

Slutarknapp

Slutarknappen har två steg. Du kan trycka ned slutarknappen halvvägs. Sedan kan du trycka ned den helt.

Trycka ned halvvägs

Aktiverar autofokusering.

Trycka ned helt (endast för stillbilder)

Den här åtgärden tar bilden.

 • Förhindra kameraskakningar

  • Håll kameran stilla, så som visas under Hålla kameran.
  • Vid stillbildsfotografering trycker du ned slutarknappen halvvägs för att ställa in skärpan och sedan trycker du långsamt ned den helt.