Slå på strömmen

  • Starta kameran genom att trycka på knappen Strömknapp. Tryck på den igen för att stänga av kameran.

Ställa in datum, klocka och tidszon

Om skärmen för datum/tid/zon visas när du slår på kameran, se Datum/tid/zon.

Ändra gränssnittsspråk

För att ändra gränssnittsspråket, se Språk.