Introduktion

 • Läs innan du börjar fotografera

  För att undvika problem och olyckor vid fotografering bör du först läsa Säkerhetsinstruktioner och Försiktighetsåtgärder vid hantering. Läs också den här handboken för avancerad användning noggrant för att säkerställa att du använder kameran korrekt.

 • Ta några testbilder och ta reda på vilket produktansvar som gäller

  Efter fotograferingen bör du titta på bilderna och kontrollera att de har registrerats ordentligt. Om kameran eller minneskortet inte fungerar och bilderna inte kan sparas eller laddas ner till en dator kan Canon inte hållas ansvarigt för eventuella förluster eller besvär.

 • Upphovsrätt

  Obehörig allmän användning av bilder som tagits med kameran och som innehåller upphovsrättsskyddade motiv kan vara förbjudet enligt lag. Tänk också på att vissa offentliga föreställningar, utställningar osv. kan förbjuda fotografering även för privat bruk.

 • Firmwareversion

  Uppdatera kamerans firmware genom att ladda ner den senaste versionen från Canons webbplats. När kamerans firmware uppdaterats stängs kameran av automatiskt.

Ansluta andra enheter

Använd den medföljande gränssnittskabeln eller en Canon-kabel när du ansluter kameran till en dator eller annan enhet. Användning av kablar som är längre än 2,5 meter rekommenderas inte.