Språk

  1. Välj [Konfiguration: Språk].

    • För att ställa in den första gången väljer du [Konfiguration: SpråkSpråk].
  2. Ställ in önskat språk.

Notera

  • Språket är inställt på engelska när du slår på strömmen för första gången.