Fotografering och inspelning

I detta kapitel beskrivs fotograferingen och menyinställningarna på fotograferingsfliken ([Fotografering och inspelning]) introduceras.