Filmvisning

 1. Växla till visning.

  • Välj [Visning: Uppspelning].
 2. Välj en film.

  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att välja en film att spela upp.
  • Bilder med InställningsknappFilmfiler i det övre vänstra hörnet är filmer.
 3. Tryck på SET.

 4. Tryck på SET för att spela upp filmen.

  • Filmvisningen startar.
  • Du kan pausa visningen och visa panelen för filmvisning genom att trycka på SET. Tryck på den igen för att återuppta visningen.

Panel för filmvisning

Menyalternativ Visa bilder och filmer
Visning Visning Varje tryck på SET växlar mellan att spela upp och att pausa visningen.
Hoppa bakåt Hoppa bakåt Hoppar cirka 4 sekunder bakåt varje gång du trycker på SET.
Föregående bild Föregående bild Visar föregående bild varje gång du trycker på SET. Om du håller ned SET spolas filmen tillbaka.
Nästa bild Nästa bild Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på SET. Om du håller ned SET snabbspolas filmen framåt.
Hoppa framåt Hoppa framåt Hoppar cirka 4 sekunder framåt varje gång du trycker på SET.
angiven position Visningsposition
mm’ ss” Visningstid, med minuter (märkt ') följt av sekunder (")
MENYÅtergå Tryck på knappen MENY för att återgå till bildvisningen.

Akta!

 • Filmvisningen kan avbrytas om kortets läshastighet är för långsam eller om filmfilerna innehåller skadade bildrutor.
 • Hög intern temperatur i kameran kan förhindra filmvisningen. Filmvisningen kan också stoppas om kameran blir mycket varm under visningen.
 • Ljud hörs inte när filmer spelas upp på den här kameran. Om du vill titta på filmer med ljuduppspelning behöver du använda en filmvisningsenhet.