Återställa kameran

Kamerans inställningar för fotograferingsfunktioner och menyfunktioner kan återställas till standardinställningarna.

  1. Välj [Konfiguration: Återställ alla kamerainst.].

  2. Rensa inställningarna.

    • Välj [OK] på bekräftelseskärmen.