Sätta i/ta ur kort

Akta!

 • Användning av andra minneskort än microSD/microSDHC/microSDXC-kort stöds inte.

Notera

 • Antalet tillgängliga bilder varierar beroende på kortets lediga utrymme.
 • Sätt tillbaka locket till kortet/kontakten så som visas nedan om det lossnar.

Insättning

 1. Öppna locket.

  • När du har öppnat locket till kortet/kontakten vänder du det åt höger.
 2. Sätt i kortet.

  • Sätt i kortet med etiketten vänd mot dig. Om kort sätts i på fel sätt kan det skada kameran.
 3. Stäng locket.

Borttagning

 1. Öppna locket.

  • Stäng av kameran ().
  • När du har kontrollerat att indikatorlampan är släckt öppnar du locket och vänder det åt höger.
 2. Ta bort kortet.

  • Tryck in kortet för att mata ut det.
  • Dra kortet rakt ut och stäng sedan locket.

Akta!

 • En tänd indikatorlampa indikerar att kameran skriver till, läser från, raderar från eller överför data till kortet. Öppna inte locket till kortet/kontakten då. För att undvika skador på bilddata och skador på kort eller kamera bör du aldrig göra något av följande när indikatorlampan är tänd.

  • Ta bort kortet
  • Skaka eller slå kameran
 • Om ett kortrelaterat felmeddelande visas i sökaren ska du ta ur kortet och sätta in det igen. Om felet kvarstår, använd ett annat kort.

  Om du kan överföra bilder på kortet till en dator, överför alla bilder och formatera sedan kortet med kameran (). Kortet kan då återgå till det normala.