Avsluta anslutningar eller återansluta

Avsluta anslutningar

  1. Välj [Avbryt/stäng].

  2. Välj [OK].

Återansluta

  1. Välj [Trådlös kommunikation: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].

  2. Välj [SmartphoneAnslut till smartphone].

  3. Förbered din smartphone.

    • Förbered din smartphone genom att följa instruktionerna som visas.
    • Om inställningarna ändrades på din smartphone kan du återställa den till de tidigare inställningarna för att aktivera anslutningar via kameran.