Ladda kameran

 1. Ladda kameran.

  • Ladda kameran genom att ansluta kamerans digitalkontakt till en nätadapter (säljs separat).
  • Efter laddningen lyser indikatorlampan med ett orangefärgat ljus.
  • Indikatorlampan släcks när laddningen är slutförd.
 • Det tar ungefär en timme och 50 minuter att ladda kameran vid rumstemperatur (23 °C) när batteriet är helt urladdat. Tiden som krävs för att ladda batteriet varierar mycket beroende på omgivningstemperaturen och batteriets återstående kapacitet.

 • Av säkerhetsskäl tar det längre tid att ladda i låga temperaturer (5–10 °C).
 • Kameran kan också användas när den är inkopplad för laddning.

Akta!

 • Laddningen kan upphöra och strömmen kan stängas av om kameran blir för varm.

Notera

 • För att ladda och strömförsörja kameran rekommenderas USB-nätadaptern PD-E1 (tillval). Vissa kommersiellt tillgängliga nätadaptrar (USB typ-C, med en utspänning/ström på minst 9 V DC/2 A) har också bekräftats fungera med kameran. Mer information finns på Canons webbplats.
 • Kameran är inte fulladdad från början.

  Ladda batteriet före användning.

 • Ladda kameran den dag som du ska använda den eller dagen innan.

  Det inbyggda batteriet tappar gradvis laddningen, även om det inte används.

 • Använd kameran där temperaturen är 0–35 °C.

  För optimal kameraprestanda bör du använda kameran där omgivningstemperaturen är 0–35 °C. Lägre temperaturer kan tillfälligt försämra det inbyggda batteriets prestanda och livslängd. Högre temperaturer kan förhindra serietagning om kameran blir för varm.