Visning

Det här kapitlet handlar om visning – visning av tagna stillbilder och inspelade filmer – och menyinställningar på fliken Visning ([Visning]).

Akta!

  • Normal visning eller normalt val på den här kameran kanske inte fungerar för bilder som tagits på andra kameror, eller bilder från den här kameran som har redigeras eller namnändrats på en dator.