Energispar

Du kan justera tidpunkten för när kameran och sökaren ska stängas av automatiskt ([Autom avstängn] och [Sökaren av]).

  1. Välj [Konfiguration: Energispar].

  2. Välj ett alternativ.

Notera

  • För att spara på batteriet bör du normalt ställa in [Autom avstängn] till 15 sek.
  • Om du trycker på någon knapp innan timern för [Sökaren av] går ut återställs timern.
  • Energisparinställningarna gäller inte under fotografering, filmvisning eller trådlösa anslutningar.