Bluetooth-inställningar

 1. Välj [Trådlös kommunikation: Bluetooth-inst.].

 2. Välj ett alternativ.

 • Bluetooth

  Om du inte kommer att använda Bluetooth-funktionen väljer du [Av].

 • Kontr. anslutningsinformation

  Gör det möjligt för dig att kontrollera namn och kommunikationsstatus för parkopplade smartphones.

 • Bluetooth-adress

  Du kan kontrollera kamerans Bluetooth-adress.