Försiktighetsåtgärder vid hantering

Ta hand om kameran

 • Denna kamera är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte för fysiska stötar.
 • Kameran är inte vattentät och kan inte användas under vatten. Om kameran blir blöt bör du kontakta ett Canon-servicecenter omedelbart. Torka bort alla vattendroppar med en ren, torr trasa. Om kameran utsätts för salt luft, torka av den med en ren, väl urvriden fuktig trasa.
 • Använd en ren och torr trasa för att torka bort eventuellt vatten från kameran. Använd en fuktad och väl urvriden trasa för att torka bort smuts, damm och salt från kameran.
 • Användning av kameran på dammiga eller smutsiga platser kan leda till skador.
 • Vi rekommenderar att du rengör kameran efter användningen. Om kameran inte torkas ren från smuts, damm, vatten och salt kan funktionsfel uppstå.
 • Lämna aldrig kameran nära något som har ett starkt magnetfält, såsom en magnet eller elmotor. Undvik också att använda eller lämna kameran nära sådant som avger starka radiovågor, till exempel en stor antenn. Starka magnetfält kan orsaka fel på kameran och förstöra bilddata.
 • Lämna inte kameran i stark värme, till exempel i en bil i direkt solljus. Höga temperaturer kan göra att kameran inte fungerar.
 • Kameran innehåller elektroniska precisionskretsar. Försök aldrig att ta isär kameran själv.
 • Om kameran plötsligt flyttas från kyla till ett varmt rum kan det bildas kondens på kameran och dess inre delar. Undvik kondens genom att först lägga kameran i en förseglad plastpåse och låta den anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
 • Undvik skador genom att inte använda kameran och inte ta ur kortet om det bildas kondens. Stäng av kameran och vänta tills fukten har avdunstat helt innan du börjar använda den igen. Ta inte ur kortet även om kameran är helt torr, men fortfarande kall inuti, förrän den har anpassat sig till omgivningstemperaturen.
 • Om kameran inte kommer att användas på länge ska du förvara den på en sval, torr, välventilerad plats. Även när kameran förvaras bör du trycka på slutarknappen några gånger då och då för att kontrollera att kameran fortfarande fungerar.
 • Undvik att förvara kameran där det finns kemikalier som kan leda till rost och korrosion, t.ex. i ett kemikalielaboratorium.
 • Om kameran inte har använts på länge, testa alla dess funktioner innan du använder den. Om du inte har använt kameran på ett tag eller om det är viktigt att kameran fungerar, till exempel vid en utlandsresa, kan du lämna in kameran på närmaste Canon-servicecenter eller så kan du kontrollera kameran själv och se till att den fungerar som den ska.
 • Kameran kan bli varm efter upprepad serietagning eller stillbildsfotografering/filminspelning under en längre tid. Detta innebär inte att det har uppstått ett fel.
 • Om det finns en stark ljuskälla inom eller utanför bildområdet kan spökbilder uppstå.

Sökare

 • Även om sökaren är tillverkad under extremt höga tillverkningsförhållanden och fler än 99,99 % av pixlarna uppfyller konstruktionsspecifikationerna, kan 0,01 % eller färre pixlar vara defekta eller se ut som röda eller svarta prickar. Detta innebär inte att kameran har skadats. De påverkar inte de inspelade bilderna.

Kort

Observera följande för att skydda kortet och dess inspelade data:

 • Tappa, böj eller blöt inte kortet. Utsätt det inte för mycket kraft, fysisk stöt eller vibrationer.
 • Rör inte vid kortets elektroniska kontakter med fingrarna eller något annat metalliskt.
 • Fäst inga klistermärken eller liknande på kortet.
 • Förvara eller använd inte kortet i närheten av något som har ett starkt magnetfält, såsom en tv, högtalare eller magneter. Undvik också platser som ofta är utsatta för statisk elektricitet.
 • Lämna inte kortet i direkt solljus eller nära en värmekälla.
 • Förvara kortet i ett fodral.
 • Förvara inte kortet på heta, dammiga eller fuktiga platser.