Datum/Klocka/Zon

När du slår på strömmen första gången eller om datum/klocka/zon har återställts följer du dessa steg för att ställa in tidszonen först.

När du ställer in tidszonen först kan du enkelt justera inställningen vid behov och tiden/datumet kommer att uppdateras därefter.

Eftersom bilderna kommer att märkas med bildtagnings- och tidinformation bör du ställa in tid/datum.

Notera

 • Språket på skärmen är engelska när du slår på strömmen för första gången.
 1. Välj [Konfiguration: Datum/Klocka/Zon].

 2. Ställ in tidszonen.

  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att välja [Tidszon].
  • Tryck på SET.
  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att välja tidszon och tryck sedan på SET.
  • Om din tidszon inte finns med på listan kan du trycka på knappen MENY och ställa in skillnaden från UTC i [Tidsskillnad].
  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att välja ett [Tidsskillnad]-objekt (+ eller -, timmar eller minuter) och tryck sedan på SET.
  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att göra inställningen och tryck sedan på SET.
  • Efter inmatning av tidszon eller tidsskillnad trycker du på Slutare eller Filminspelning för att välja [OK] och sedan på SET.
 3. Ställ in datum och tid.

  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att välja ett objekt och tryck sedan på SET.
  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att göra inställningen och tryck sedan på SET.
 4. Ställ in sommartid.

  • Gör inställningar efter behov.
  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att välja [Sommartid av] och tryck sedan på SET.
  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att välja [Sommartid] och tryck sedan på SET.
  • När sommartid är inställt på [Sommartid] flyttas tiden i steg 3 en timme framåt. Om [Sommartid av] har ställts in stängs sommartid av och tiden flyttas tillbaka en timme.
 5. Avsluta inställningen.

  • Tryck på Slutare eller Filminspelning för att välja [OK].

Akta!

 • Inställningar för datum, tid och tidszon kan återställas när batteriet är urladdat eller om kameran utsätts för minusgrader under en längre tid. Ställ in dem på nytt om detta sker.
 • När du har ändrat [Zon/tidsskillnad] bör du kontrollera att rätt datum och tid har ställts in.

Notera

 • Tiden för automatisk avstängning kan utökas när skärmen [Konfiguration: Datum/Klocka/Zon] visas.