Före kassering

Akta!

  • KASSERA UTTJÄNTA BATTERIER I ENLIGHET MED LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER.

Notera

  • En skruvmejsel för M1.4-stjärnskruvar rekommenderas för borttagning av skruvar.
  1. Stäng av kameran.

  2. För in bladet på en liten vanlig skruvmejsel i skåran på objektivskyddet och böj uppåt för att ta bort det.

  3. Öppna locket till kortet/kontakten, vrid det i 90° och ta bort det.

  4. Ta bort de fem skruvarna.

  5. Ta bort kamerahusets kåpa enligt bilden.

  6. Luta kameran som på bilden och skjut ut batteriet.