Annan information

  • Certifieringslogo visas

    Välj [Konfiguration: Certifieringslogo visas] för att visa några av logotyperna för kamerans certifieringar. Du hittar andra certifieringslogotyper på kamerahuset och förpackningen.

  • Firmware

    Välj [Konfiguration: Firmware] för att uppdatera kamerans firmware.