Använda kameran som en monokikare

  1. Zooma in.

    • Varje tryck på knappen Zooma växlar mellan tre zoomnivåer.
  2. Fokusera på motivet.

    • Tryck ned slutaren halvvägs för att fokusera.

Notera

  • Kameran stängs av automatiskt om den lämnas inaktiv under den inställda tiden [Konfiguration: Sökaren av] ().