Camera Connect-kommunikation från smartphones

Installera Camera Connect på en smartphone

Du måste installera den dedikerade (kostnadsfria) appen Camera Connect på en smartphone med operativsystemet Android eller iOS.

 • Camera Connect kan installeras från Google Play eller App Store. Du kan också komma åt Google Play eller App Store via en QR-kod i bruksanvisningen som medföljer kameran.

Notera

 • Webbplatsen för nedladdning av Camera Connect innehåller aktuell information om vilka olika operativsystem som kan användas med Camera Connect.
 • Exempelbilderna och andra detaljer i den här handboken ser kanske inte alltid ut som det faktiska gränssnittet om kamerans firmware, Camera Connect, Android eller iOS har uppdaterats.

Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi

Följ dessa steg för att upprätta en Wi-Fi-anslutning mellan kameran och din smartphone som stöder Bluetooth-lågenergiteknik (hädanefter ”Bluetooth”) och spara sedan kamerabilder till din smartphone med Camera Connect.

 • Steg på din smartphone (1)

  Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på inställningsskärmen på din smartphone. Observera att du inte kan parkoppla kameran från inställningsskärmen för Bluetooth på din smartphone.

 • Steg på kameran (1)

  För att återansluta till en smartphone du har anslutit till tidigare kan du bara sätta på kameran och starta Camera Connect.

  1. Välj [Trådlös kommunikation: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].

  2. Välj [SmartphoneAnslut till smartphone].

  3. Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].

  4. Tryck på SET.

   • Installera Camera Connect på din smartphone och välj [OK].
  5. Välj [Parkoppla via Bluetooth].

   • Om du vill parkoppla med en annan smartphone väljer du [OK] på följande skärm.
 • Steg på din smartphone (2)

  1. Starta Camera Connect.

  2. Tryck på den kamera du vill parkoppla din smartphone med.

  3. Tryck på [Pair/Parkoppla] (endast iOS).

 • Steg på kameran (2)

  1. Välj [OK].

 • Steg på din smartphone (3)

  1. När [Pairing complete/Parkoppling slutförd] har visats trycker du på [OK/OK].

  2. Tryck på [Images on camera/Bilder på kameran] i Camera Connect.

   • Tryck på [Join/Sammanfoga] när ett meddelande om att bekräfta kameraanslutningen visas.
   • En lista över bilderna i kameran visas på din smartphone när Wi-Fi-anslutningen har upprättats. På kameran visas [Wi-Fi på].
  3. Välj bilder och spara dem på din smartphone.

  Akta!

  • Bluetooth-anslutningar förbrukar kamerans batterikraft.

Funktioner i Camera Connect

 • Images on camera/Bilder på kameran

  • Du kan bläddra bland och ta bort bilder.
  • Du kan spara bilderna på en smartphone.
 • Remote live view shooting/Live View-fjärrfotografering

  • Gör det möjligt att fjärrfotografera med en livebild på din smartphone.
 • Location information/Platsinformation

  • Stöds inte på den här kameran.
 • Camera settings/Kamerainställningar

  • Du kan ändra kamerainställningarna.

Avbryta parkopplingen

Avbryt parkoppling med en smartphone på följande sätt.

 1. Välj [Trådlös kommunikation: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].

 2. Välj [SmartphoneAnslut till smartphone].

 3. Välj [Radera anslutningsinformation].

 4. Välj den smartphone du vill avbryta parkopplingen med.

  • Alla smartphones som är parkopplade med kameran är markerade med [Bluetooth].
 5. Välj [OK].

 6. Ta bort informationen om kameran i din smartphone.

  • Ta bort den information om kameran som registrerats i Bluetooth-inställningarna för din smartphone.

Wi-Fi-anslutning utan Bluetooth

Anslut via Wi-Fi till smartphones utan Bluetooth-stöd enligt följande.

 • Steg på kameran (1)

  1. Välj [Trådlös kommunikation: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].

  2. Välj [SmartphoneAnslut till smartphone].

  3. Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].

  4. Tryck på SET.

   • Installera Camera Connect på din smartphone och välj [OK].
  5. Välj [Anslut via Wi-Fi].

  6. Kontrollera SSID:t och lösenordet.

 • Steg på din smartphone

  1. Aktivera Wi-Fi-anslutningen på din smartphone.

   • Aktivera Wi-Fi-funktionen på din smartphone och tryck sedan på det SSID (nätverksnamn) du kontrollerade i steg 6.
   • Som lösenord anger du det som kontrollerats i steg 6.
  2. Starta Camera Connect och tryck på den kamera du vill ansluta till via Wi-Fi.

   • På skärmen som visas trycker du på kameran som du vill ansluta till via Wi-Fi.
 • Steg på kameran (2)

  1. Välj [OK].

   • [SmartphoneWi-Fi på] visas på kameran.
   • Huvudskärmen för Camera Connect visas på din smartphone.

Allmänna försiktighetsåtgärder för Camera Connect-kommunikation från en smartphone

Akta!

 • Vissa funktioner är inte tillgängliga när de är anslutna via Wi-Fi.
 • Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
 • Bildvisningen och utlösningen av slutaren kan fördröjas beroende på kommunikationsstatusen.

Notera

 • Vi rekommenderar att du inaktiverar energisparfunktionen på din smartphone när en Wi-Fi-anslutning har upprättats.