Felsökning

Åtgärda felmeddelanden

Lös alla fel som visas i sökaren genom att hänvisa till dessa exempel på korrigerande åtgärder.

11 12

11: Anslutningsmål ej upptäckt

 • Är Camera Connect igång?

  • Upprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect ().

12: Anslutningsmål ej upptäckt

 • Är din smartphone på?

  • Slå på din smartphone och vänta en stund. Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma åtgärder igen för att upprätta anslutningen.

Försiktighetsåtgärder för kommunikationsfunktioner

Vid långsammare överföring, förlorade anslutningar, hackig bildvisning eller andra problem när du använder kommunikationsfunktionerna kan du försöka med följande korrigerande åtgärder.

Om den trådlösa LAN-överföringshastigheten sjunker på grund av störningar från följande elektroniska enheter, sluta använda dem eller upprätta en anslutning på avstånd från dem.

 • I trådlösa I IEEE 802.11b/g/n-nätverk kommunicerar kameran i 2,4 GHz-bandet. Den trådlösa LAN-överföringen kan därför bli långsammare om det finns Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, mikrofoner, smartphones eller liknande apparater som sänder på samma frekvensband i närheten.

Säkerhet

Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:

 • Avläsning av överföringen

  Obehöriga personer med skadliga avsikter kan övervaka trådlösa LAN-överföringar och försöka komma åt de data du skickar.

 • Obehörig nätverksåtkomst

  Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket du använder i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan även råka ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information) eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår vid en infiltration av andra system).

Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda ditt nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.