Informationsvisning

Fotograferingsskärm

 1. (1) AF-punkt
 2. (2) Brännvidd för zoom
 3. (3) AF-metod
 4. (4) Värde för exponeringskompensation
 5. (5) Filminspelning pågår
 6. (6) Temperaturvarning
 7. (7) Begränsning av filminspelning
 1. (8) Wi-Fi-funktion
 2. (9) Wi-Fi-signalstyrka
 3. (10) Tillgänglig filminspelningstid/förfluten inspelningstid
 4. (11) Batterinivå
 5. (12) Tillgängliga bilder
 6. (13) Bluetooth-funktion

Visningsskärm

 1. (1) Filmvisning
 2. (2) Visningsnummer/totalt antal tagna bilder
 3. (3) Batterinivå
 1. (4) Retur-ikon
 2. (5) Filminspelningstid
 3. (6) Värde för exponeringskompensation

Akta!

 • Om bilden togs med en annan kamera kan kanske en del information inte visas.
 • Det går eventuellt inte att visa bilder som tagits med den här kameran på andra kameror.