Akcesoria

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon

Ponieważ produkt ten przeznaczony jest do optymalnej wydajności z oryginalnymi akcesoriami Canon, zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów.

Zwróć uwagę, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wypadków, takich jak nieprawidłowe działanie lub pożar, które są efektem wycieku z akumulatora lub eksplozji bądź innych problemów związanych z nieoryginalnymi akcesoriami Canon. Pamiętaj, że jakiekolwiek naprawy produktów Canon związane z powyższymi nie są pokrywane w ramach gwarancji, jednak mogą być dostępne za opłatą.

Przestroga

  • Akumulator LP-EL przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania z oryginalnymi produktami Canon. Używanie niededykowanych ładowarek lub innych produktów sprawia, że firma Canon nie może zagwarantować prawidłowego działania lub braku ryzyka występienia wypadku.