Ustawianie funkcji indywidualnych i funkcji własnych

Istnieje możliwość personalizacji funkcji lampy Speedlite w celu dostosowania go do własnych preferencji. Przeznaczone do tego funkcje nazywają się funkcjami indywidualnymi i własnymi. Funkcje własne umożliwiają również dostosowanie ustawień ściśle pod EL-5.

C.Fn: Funkcje indywidualne

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wyświetl ekran funkcji indywidualnych.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z C.Fn, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Zostanie wyświetlony ekran funkcji indywidualnych.
 3. Wybierz pozycję, którą chcesz ustawić.

  • Przesuń dżojstik w poziomie lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element (liczbę), który chcesz ustawić.
 4. Zmień ustawienie.

  • Przesuń dżojstik do przodu.
  • Przesuń dżojstik pionowo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać opcję, a następnie przesuń dżojstik do przodu.

P.Fn: Funkcje własne

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wyświetl ekran funkcji własnych.

  • Wybierz P.Fn tak jak w kroku 2 funkcji indywidualnych, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Ustaw funkcję.

  • Ustaw funkcje własne tak jak w krokach 3-4 dla funkcji indywidualnych.

Lista funkcji indywidualnych

Lista funkcji własnych

Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych/osobistych

Wybierz Usuń C.Fn lub Usuń P.Fn na ekranie pokazanym powyżej, a następnie wybierz OK, aby wyczyścić wszystkie funkcje indywidualne lub funkcje osobiste.

Przestroga

 • Wyczyszczenie wszystkich funkcji indywidualnych nie wyczyści C.Fn-00.

Uwaga

 • Ustawienia funkcji indywidualnych lampy Speedlite można również skonfigurować lub wyczyścić z poziomu menu aparatu ().
 • Wszystkie funkcje indywidualne/własne zarejestrowane w Niestandardowe tryby lampy 1, Niestandardowe tryby lampy 2 i niestandardowym trybie lampy Niestandardowe tryby lampy 3 zostają wyczyszczone.