Wyzwalanie błysku kontrolnego/modelującego z odbiorników

Błysk kontrolny lub błysk modelujący () mogą zostać wyzwolone podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej z lamp Speedlite EL-5 ustawionych jako odbiorniki.

 1. Przesuń dżojstik do przodu.

 2. Wyzwól błysk.

  [Uruchom. błysku próbnego]

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z TEST, a następnie przesuń dżojstik do przodu.

  [Błysk modelujący (wyzwal.)] ()

  Dostępne, gdy aparaty inne niż modele z serii EOS R lub EOS M używane są jako nadajnik z lampą EL-5 jako odbiornikiem.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z MODEL, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • System bezprzewodowy wyzwala błysk kontrolny lub modelujący po tym, jak odbiornik transmituje sygnał wyzwalania do nadajnika.

Przestroga

Uwaga

 • Jeżeli aktywnych jest wiele nadajników (), sygnał wyzwalania transmitowany jest do głównego nadajnika.